Tilbake

Burgerking Sverige, første installasjon ASSET

Umoe Restaurants har tegnet en masterfranchiseavtalen med Burger King.  Denne avtalen trådte i kraft ved inngangen til 2013. Da gikk Umoe Restaurants fra å eie og drifte 36 Burgers King-avdelinger i Norge og Sverige til å ta over ansvaret for samtlige 140 Burger King-restauranter i hele Skandinavia. Avtalen er en viktig brikke i Umoe Restaurants skandinaviske vekststrategi. 

Som et ledd i satsningen ble den første ASSET installasjonen i Burgerking Sverige gjort 14. oktober.  Valget av ASSET var enkelt på bakgrunn av de erfaringene alle restaurantene i Norge har gjort gjennom mange års bruk av ASSET.