Tilbake

IBM Hursley

Computanse reiser på studietur til IBM Hursley, UK

Sammen med IBM arrangerer Computanse studietur til IBM Executive Briefing Centre Hursley UK, 13. -16. oktober 2011.

Hensikten med besøket til IBM Executive Briefing Centre Hursley UK:

 • Computanse AS er IBM Business Partner. Vi har derfor sterk knytning til IBM ved at vi primært ønsker å kjøre våre løsninger på IBM Power i.
 • IBM har også ansvaret for mange av produktene som vi benytter når våre løsninger skal lages og kjøres. Blant disse er WebSphere (WAS), Eclipse (Open Source), IBM JVM (Java Virtual Machine) og DB/2 for i.
 • Det er derfor av stor interesse for Computanse å forstå hvilke tanker og framtidsutsikter IBM ser for disse produktene. Det er til stor hjelp for oss i våre valg når vi skal utvikle løsninger som skal leve i mange år framover.
 • Det er også av stor interesse å høre hvordan IBM selv benytter egne produkter og hvordan de organiserer egen utvikling.

Valg av Briefing Centre:

Computanse har tidligere ( i 2008 sammen med IBM) arrangert tur til IBM Executive Briefing Centre i Pallisades utenfor New York. Denne gangen ønsket vi et mer spisset teknologisk program. De aktuelle stedene som IBM kunne tilby for å dekke våre ønsker var Bangladore (India), Toronto (Canada) og Hursley, London (UK). Hursley kom opp med det desidert beste programmet og med en imponerende rekke av foredragsholdere. Vi valgte derfor Hursley, London.


Programmet for briefingen:

Før avreise har vi gjennomført vi en rekke telefonkonferanser med IBMs representant i Hursley og foredragsholderne. Dette for å presisere våre ønsker og kvalitetssikre innholdet i de forskjellige emnene vi vil ha belyst.  

Blant aktuelle emner vi tok opp var:

 • DB2 for i - hva er nytt og hva skjer videre? Performance, best practices.
 • WAS - hva er nytt og hva skjer videre?
 • Andre relevante WebSphere-produkter
 • Relevante Rational-produkter
 • IBM JVM : forskjeller fra Sun JVM, tuning/garbage collection
 • Framtiden til Java i forhold til nye språk som f.eks Scala, Groovy. Har IBM erfaring med disse?
 • Hvordan ser IBM på Oracles kjøp av Sun med tanke på Java?
 • Eclipse - hvordan samarbeider de for videreutvikling av produktet? Hvordan ser framtiden ut?
 • Rational Developer for Power Systems.
 • Retail - hvordan ser IBM på framtidens løsninger?
 • Websphere vs Tomcat
 • TDD (Test Driven Development) - benyttes dette i IBM eget utviklingsarbeid. Hvilke tanker har IBM om dette temaet?

Vi endte med følgende agenda:

 • JAVA Topics - Tim Ellison
 • Agile Testing and TDD - Jon Tilt
 • Eclipse Roadmap - Joe Winchester
 • Power Systems i Roadmap - Nigel Adams
 • WAS - David Vines
 • DB2i - Mark Anderson

Litt om foredragsholderne:

Vi kan ikke være annet enn imponert over foredragsholderne som IBM har gjort tilgjengelig for oss. Dette er utelukkende de beste innen sine fagfelt, noe listen under viser.

 • Tim Ellison is Top Man in the Java Technologies Centre, an STSM (Senior Tehcnical Staff Member) and IBM's man on many Open Standards Committees
 • Jon Tilt is chief test architect for the Lab
 • Joe Winchester is one of the 7 'Fathers' of ECLIPSE
 • Nigel Adams is the Product Mgr for NEIOT has been in 'i' and its predecessors for almost 28 years. The Power i Roadmap will be both HW and SW
 • David Vines is the Lead Architect for the whole WAS product
 • Mark Andersen is a DE and the Chief Architect for DB2 for i

Vi gleder oss!