Tilbake

Ski Bygg AS velger ASSET/M3

Ski Bygg er tilknyttet byggevarekjeden Byggmakker og er et av Norges største byggevarehus.  Ski Bygg er lokalisert på tre avdelinger.  Foruten varehuset på Ski, har Ski Bygg to proffavdelinger, en i Ås og en i Enebakk.  Varehuset på Ski har også en cafe tilknyttet varehuset.  Ski Bygg installerte ERP systemet M3 fra Lawson i 2007. 

Etter noen års drift så Ski Bygg et forbedringspotensial i kassesystemet de hadde installert   For å oppnå ønsket funksjonalitet trengte de et kassesystem som var tettere knyttet til Lawson M3.  I tillegg hadde de på et generelt grunnlag et ønske om raskere respons på rettelser og ny funksjonalitet i kasseløsningen. 

Konkret hadde de bla. behov for raskere utskrift av pakksedler i kassepunktene. Tiden det tok fra salget var gjennomført i kassen, til utskriften kom på skriveren, ble oppfattet som for lang. De ville også ha bedre kontroll på ordre og returer fra salg gjort i ulike kassepunkter, og i ulike avdelinger.  Det å ha riktig kundepris (spesialvataler, rabatter, osv.) ved ordreregistrering var en annen viktig faktor.

Våren 2011 installerte Ski bygg ASSET/M3.  I tillegg til kassepunktene i varehuset på Ski, og de to avdelingene i Ås og Enebakk, håndterer ASSET/M3 også cafe'en i varehuset på Ski.

En viktig årsak til at Ski Bygg valgte ASSET/M3 ligger i den tette bindingen ASSET/M3 har til Lawson M3.  ASSET/M3 installeres på samme server som Lawson M3.  Det gjør det mulig å koble kassesystemet direkte mot data og funksjoner i Lawson M3.  For Ski Bygg betyr dette at kundepriser, varebeholdning, kampanjer osv hentes online i Lawson M3. 

Installasjonen av ASSET/M3 ga Ski Bygg bla:

  • En kunde vil umiddelbart få opp riktig kundepris i kassen. 
  • Utskrift av pakksedler i kassene skrives i dag ut uten forsinkelse. 
  • Alle transaksjoner lagres sentralt.  Dette betyr at alle ordrene er tilgjengelig - fra alle avdelinger, og fra alle kasser. Ved vareretur kontrolleres, og hentes ordren opp fra sentral server. Ved retur merkes ordre eller ordrelinjer, og lagres sentralt.  På denne måten er det mulig å ha kontroll på hver enkel vare i en vareretur.  Ingen varer kan returneres flere ganger, og ingen varer som ikke er kjøpt hos Ski Bygg kan returneres. 

Driftsmessig har løsningen gjort det vesentlig enklere for Ski Bygg.  Kontakten fra kassepunktene går direkte inn mot hovedserveren (M3). Nye versjoner og endringer til ASSET/M3 legges kun ut på denne serveren.  Kassene får automatisk ny versjon ved neste oppstart.  Dette gjør det mulig å legge inn nye versjoner og endringer i ASSSET/M3 raskere og mer effektivt. Utover testing og installasjon legges nye versjoner av ASSET/M3 inn uten vesentlig deltagelse fra hverken Ski Bygg eller Computanse AS.