Tilbake

Oppsummering Studietur Hursley

Studieturen til IBM Exectutive Briefing Centre ble svært vellykket

Vel tilbake i Norge etter vår studietur til London må vi puste ut og absorbere alle inntrykk fra turen.

Å møte «de beste av de beste» gir i seg selv en fantastisk mulighet til å få svar på mange spørsmål, samtidig som det skaper en stor entusiasme i gruppen.

Konkret fikk vi svar på en rekke viktige spørsmål som er av stor betydning for vårt videre arbeid. Bla. skiller DB2 for i seg på enkelte områder fra DB2 på andre plattformer. Noen av de begrensninger vi har sett her fikk vi bekreftet at IBM har som målsetting å fjerne i neste versjoner av i/OS samtidig som nye funksjoner vil bli lagt til.

Vi fikk dessuten presentert et nytt perspektiv på testing, og bevisstgjøring på skillet mellom automatisert enhetstesting og manuell ytelse/aksept-testing. Dette vil vi jobbe videre med.

Det var veldig nyttig å høre om samarbeidet mellom IBM og Oracle, f.eks. at det har blitt lettere for IBM å påvirke utviklinga av Java etter at Oracle kjøpte Sun. Det var også greit å få høre at IBMs satsning på Java fortsetter for fullt.

Vi knyttet uvurderlige kontakter som vil kunne være svært viktige i framtiden.

Studieturen til IBM Executive Briefing Centre ble en stor suksess, både faglig og sosialt. Computanse takker Thor Brenthebråten, IBM for all hjelp med planlegging og gjennomføring av turen.