Tilbake

Åpen kildekode

Med åpen kildekode (Open Source) mener vi programvare som er tilgjengelig for alle og hvor kildekoden er åpen slik at man kan benytte denne slik den er eller som et hjelpemiddel til å utvikle egne løsninger.  Open Source prosjekter kan være operativsystemer, web-servere, nettlesere eller andre applikasjoner.

Åpen kildekode gir ofte sikre systemer fordi når kildekoden er tilgjengelig for alle er det mange som tar tak i eventuelle feil som dukker opp.  Sikkerhetshull blir som regel tettet raskere i Open Source prosjekter enn i proprietære systemer hvor kildekoden er tilgjengelig for et fåtall personer.

Computanse benytter følgende Open Source prosjekter:

Lisenser:


Utviklingsverktøy

 • Eclipse - Apache Licence 2.0
 • Subversion - Apache Licence 2.0
 • Subversive - EPL
 • m2e - EPL
 • Spring IDE - EPL
 • WindowBuilder - EPL


Rammeverk

 • Spring Framework- Apache License 2.0
 • Apache Wicket - Apache License 2.0


Persistens

 • Hibernate - LGPL
 • Hibernate Search - LGPL
 • Apache Derby - Apache License 2.0
 • HSQLDB - hsqlLicense
 • JTOpen (IBM Toolbox for Java) - IBM Public License
 • Apache Jackrabbit + JCROM - Apache Licence 2.0
 • Apache Solr - Apache Licence 2.0


Hjelpeverktøy

 • Apache Commons - Apache License 2.0
 • SLF4J - MIT License
 • Apache Log4j - Apache License 2.0
 • BIRT - Eclipse Public License
 • Apache POI - Apache License 2.0
 • Apache Ant-  Apache License 2.0
 • Guava - Apache License 2.0
 • Quartz Scheduler - Apache License 2.0


Kvalitetssikring/continuous integration

 • PMD - Egen lisens: http://pmd.sourceforge.net/pmd-4.2.5/license.html
 • FindBugs - LGPL
 • Jenkins - MIT
 • JUnit - EPL
 • Mockito - MIT
 • Spring test - Apache Licence 2.0


Annet

 • Fedora Linux
 • Open Office - Apache Licence 2.0
 • Apache Tomcat - Apache Licence 2.0
 • SQuirreL SQL - LGPL
 • LibreOffice - LGPL