Tilbake

STAS

Systemet tar i mot bestillinger pr. telefon og internett og distribuerer disse til nærmeste utleveringssted.

STAS er bygget for å håndtere store ordremengder samtidig som det er et verktøy for å gi svært god kundeservice ved oppfølging av ordre.

Distribusjonsdelen av systemet administrerer en sjåførpool og gir en total kontroll over leveringssituasjonen ved alle eksterne avdelinger som er knyttet til STAS.

Oppgjørsdelen gir mulighet for mottak av alle typer betalinger: kontant, kredittkjøp, kredittkort, gavekort, osv. Alle reklamasjoner vil registeres og kunne følges opp profesjonelt ved hjelp av automatiske rutiner.

Fakturering utføres på bakgrunn av ordre levert til kunder med kredittavtale. En rekke forskjellige modeller for fakturering kan benyttes. Fakturajournalen med reskontro overføres til eksternt regnskapssystem.

STAS inneholder en timeregistreringsmodul hvor alle ansatte automatisk blir logget i systemet. På bakgrunn av angitte tillegg blir komplette lønnsdata overført til eksterne lønnssystemer.

Statistikkdelen av systemet gir nærmest ubegrenset tilgang på opplysninger fra kundedatabasen. Disse vil danne grunnlag for markedsaktiviteter mot den eksisterende databasen. Egne rapporter kan enkelt opprettes ved hjelp av en egenutviklet rapportgenerator.
Ved behov kan statistikkdata bygges opp på bakgrunn av historiske data.

Et innebygget sikkerhetssystem gir mulighet for å begrense adgangen til forskjellige brukergrupper, slik at den enkelte bruker vil ha ulik adgang til enkelte programmer eller vil ha forskjellig tilgang på dataene, differensiert på mulighet for å lese, endre, opprette eller slette.
Dette kommer i tillegg til den generelle sikkerheten som følger IBM Power i serveren.

Stor fleksibilitet er bygget inn i systemet slik at kunden etter oppstart selv i stor grad skal kunne endre menyer, jobber, utskrifter, systemparametre, mm.

STAS er laget som en flerfirmaløsning hvor også mulighet for språkkoder inngår.

Systemet er utviklet for drift på IBM Power i plattform

Kunder som benytter STAS: