Tilbake

Sosialt engasjement


Computanse ønsker å ha en sosial profil gjennom å bidra økonomisk til organisasjoner og miljøer som trenger støtte.

Vi har de senere år valgt å støtte barn og barns oppvekstmiljø. Barna er de mest sårbare av oss, samtidig som de representerer samfunnets viktigste kapital – framtiden.

Gjennom vår støtte til UNICEF er vi med på å gi en håndsrekning til barns oppvekstmiljø i en global sammenheng. Lokalt har vi valgt å støtte idrettslag i vårt nærmiljø. Dagens unge tilbringer mye tid foran TV, PC, osv. Vi ønsker å bidra til at det kan legges tilrette for at barn og ungdom skal få utfolde seg fysisk i et trygt miljø.

Vi har også bidratt til Stabæk Fotballs prosjekt "Del drømmen" - som innebærer at bla. barn og unge på sykehus som behøver et positivt avbrekk og en oppmuntring blir invitert til å se Stabæks hjemmekamper gratis.   Stabæk Fotball samarbeider blant annet med Rikshospitalet, Radiumhospitalet, spesialsykehuset for epilepsi, Bærum Kommunes prosjekt ”Barn i sentrum” og Barnevernstjenesten.